Check-in date
Rooms
Check-out date
Adults

Mamaison Residence Sulekova Bratislava

Mamaison Riverside Prague, Janáčkovo nábřeží 1115/15, Anděl, 150 00 Praha-Praha 5, Tschechische Republik

Kontakt

Mamaison Residence Sulekova Bratislava

Šulekova 20

811 06 Bratislava

Slovak Republic

reservations.sulekova@mamaison.com

+421 2 59100200

Prihlasovací formulár

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou CPI Hotels Slovakia, s. r. o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľa osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“) na vznik zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pričom na plnenie daného vzťahu je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje v rozsahu: meno a e-mailová adresa (ďalej len „nevyhnutné údaje“). Poskytnutie nevyhnutných údajov je podmienkou plnenia zmluvy. Správca chráni osobné údaje v súlade s GDPR. Politiku ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa možno nájsť na adrese https://www.cpihotels.com/cs/gdpr/.

Krstné meno a priezvisko*:

Email*:

*Povinné pole

Odkaz:

captcha  Security Code: